Tag Archives: EU

Toldterror 2

Her lidt over 14 dage efter at EU Kommisionen udsendte deres “Forklarende bemærkninger til de Europæiske Fælleskabers kombinerede nomenklatur” ( der er jo ikke nogen grund til at fortælle hvad det handler om, man kan jo lige så godt hægte læseren af med det samme!), der kan man læne sig tilbage i kontorstolen og drage et lettelsens suk par konklusioner. Hvor kom vi fra, hvor er vi, og hvad dælen er det der uhyggelige ude i horisonten.

"Hvor fan er alle europæerne blevet af?"

 Det allerførste man må konstatere er at panik avler panik, lad det være den første lære. Det næste vi skal indprente os selv er “Stol ikke på det du hører”, heller ikke selv om det kommer fra en Skat medarbejder, måske arbejder de ud fra en skjult dagsorden, eller måske ved de bare ikke bedre.

Det der er vigtigt er at forholde sig køligt til regelsættet som offentliggjordt i EU Tidende den 13. November, se den også på det tidligere indlæg.

I den forgangende uge har jeg gang på gang fået fortalt at Skats medarbejdere har udledt disse to udsagn af teksten fra EU kommisionen:

Man kan ikke mere indfortolde veteranbiler som samlerobjekter i Danmark, med mindre den har været ejet af Elvis, eller den har vundet Targa Florio og Le Mans det samme år.

Det er ukorrekt og en forskruelse af sandheden! Hvis Skats medarbejdere ulejliger sig med at læse teksten, så ville de kunne se at der står:

Som samlerobjekter af historisk værdi betragtes også:

a) motorkøretøjer, der — uanset fremstillingsåret — bevisligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed

b) væddeløbskøretøjer, der bevisligt er blevet tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige     resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale motorvæddeløb.

Altså “… betragtes OGSÅ…” det vil sige at den del har i princip ikke noget med de 30 år at gøre, der skulle således ikke være noget til hinder for at importere Obama’s Cadillac Limo til den reducerede momssats, eller pavens Ford Escort fra ’85! Det er altså ikke noget der er til hindring for ganske almindelige veteranbiler.

Skal køretøjets indregistres til brug på offentlig vej, så må man betale den fulde toldsats og den fulde moms

Sludder og vrøvl blandet med løgn og latin fra en inkompetent medarbejder hos Skat, der har læst denne her:

Sådanne køretøjer skal også besidde de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling og derfor: — besidde en vis sjældenhedsværdi

— normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål

— er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale afsætning af lignende brugbare genstande

— har en betydelig værdi.

Der har medarbejdere så sandsynligvis tænkt “ah haa.. en samling, det er jo sådan et slags museum, ikke?” På en eller anden tvistet måde, er det blevet til at på museer står objekterne stille, så derfor må de her heller ikke bevæge sig!! Hvad sker der for dig, siger jeg??!! Jeg har reservedelshåndbogen over bilen, jeg har reklamefilmene, jeg har medlemskab i klubben, jeg har NOS delene og alt det fancy ekstraudstyr og tøjet der matcher, det eneste jeg mangler i samlingen er BILEN!

Jeg kontaktede Skat og konfronterede dem med disse postulater, og bad dem om at belære deres medarbejdere om tekstens indhold. Jeg er blevet lovet at det ville blive sendt ud som et internt memo til de relevante medarbejdere, hvad de så vel har gjort her sidst på ugen. Skulle der dukke flere af den slags fortalelse op, så hører jeg gerne om det, så bed lige om navn og afdeling, allerbedst vil det være om du kan bede om at få det på skrift.

Nu skal jeg ikke holde mig selv alt for pæn i kanten her, jeg lod mig også rive med af alle de triste meldinger, det er sku ikke nemt at holde hovedet koldt, når en voksen mand græder i ens telefon og siger han er bange for sin kone (eller noget der hen ad)

Fakta er at de første biler er kørt igennem systemet, efter de nye regler, og med et positivt resultat. Fakta er også at Skat har lovet i forholdsvis vid udstrækning at udvise konduite for dem der er blevet fanget med et køretøj der er indkøbt i god tro. Såvidt så godt!

Men det er desværre også fakta at der er visse punkter i det nye regelsæt, der kan være ødelæggende for din økonomi, “En betydelig værdi” for eksempel, eller “besidde en vis sjældenhedsværdi”, gummi-paragraffer der kan tolkes så hele læsset svinger over i den anden grøft. Det er desværre også fakta at det her vil komme til koste arbejdspladser, når det bliver mere usikkert at købe køretøjerne, så vil flere hellere lade være.

I denne uge har det også forlydt at det er muligt at sende køretøjerne via Holland. Der skal de dog også indrette sig efter EU Kommisionen, så det er nok et spørgsmål om tid før det bliver ændret. Lige op til weekenden forlød det da også, at det hul nu er blevet lukket, men belært af tidligere erfaringer så tager man jo ikke den slags forlydender for gode varer mere, så det må jo bare undersøges til bunds i næste uge.

Jeg vil da også opforde til at man kontakter mig hvis man har fået sin bil eller mc igennem systemet, så man kan begynde at drage nogle konklusioner på hvad der godtages som samlerobjekter og hvad der bare er noget gammel skrammel!

Reklamer

6 kommentarer

Filed under Danske Nyheder, skat

Toldterror

Det er lykkedes for en lille gruppe embedsmænd i EU’s toldkommision at gennemføre en stramning af toldtarif 97.05, på en måde så det her efter stort set er umuligt at importere køretøjer fra lande uden for EU toldområde til den hidtige takst.

Når en hobby lider druknedøden

Stramningen af 97.05 er sket helt på embedsmandsniveau, altså uden indblanding fra folkevalgte politikere, med det formål at ensrette toldreglerne i alle medlemslandende.

Da den nye fortolkning af 97.05 er sket i blandt embedsmænd i kommisionen, er der ikke dukket noget op til overfladen hvor organisationer som f.eks. FIVA har kunne nå at opsnappe at der blev arbejdet på noget der kunne have indflydelse på vores alle sammens hobby. Derfor har FIVA ikke haft mulighed for at gøre indsigelser, og formuleringerne er ene og alene et resultat af kommisionens arbejde.

Et kig ned ad siden med den nye fortolkning afslører da også at dette makværk, er et embedsmandsværk uden nogen som helst realitetssans.

Således lyder de nye regler man skal opfylde for at få sit veterankøretøj ind til den sædvanlige toldsats.

Denne position omfatter motorkøretøjer, der er:

 — i original stand og uden væsentlige ændringer ved chassis, styre- og bremsesystem, motor osv.

— mere end 30 år gamle og

— af en model eller type, som ikke længere produceres.

 Motorkøretøjer anses imidlertid for ikke at have historisk eller etnografisk værdi og er undtaget fra denne position, hvis de kompetente myndigheder fastslår, at motorkøretøjerne ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller ikke belyser en periode i denne udvikling.

 Sådanne køretøjer skal også besidde de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling og derfor:

 — besidde en vis sjældenhedsværdi

— normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål

— er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale afsætning af lignende brugbare genstande

— har en betydelig værdi.

 Som samlerobjekter af historisk værdi betragtes også:

a) motorkøretøjer, der — uanset fremstillingsåret — bevisligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed

b) væddeløbskøretøjer, der bevisligt er blevet tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige     resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale motorvæddeløb.

 Genstande af den art, der anvendes som dele eller tilbehør til nævnte motorkøretøjer, tariferes i denne position, hvis de i sig selv er samlerobjekter, uanset om de er bestemt til montering i de pågældende køretøjer.

 Bevis herfor kan aflægges i form af behørig dokumentation, fx leksika eller fagbøger eller erklæringer fra anerkendte eksperter.

 Ovenstående bemærkninger gælder med de fornødne tillempninger også for motorcykler.

 Undtaget fra positionen er efterligninger (kopier) af originalmodeller (almindeligvis kapitel 87)

I den tid jeg har haft plads ved dette tastatur med fast forbindelse til redaktionen på Klassisk Bil & Mc, der har jeg den ene gang efter den anden kastet mig over Skat og deres medarbejdere hver gang der har været lidt optræk til bare det mindste fra deres side. Jeg nævner i flæng : Modep-systemet (Fejl-fyldt sikkerhedsventil), Brændstofafgifter (En forglemmelse), partikelfiltre (Strafafgift på noget der ikke duer), Ladlåg på Chevrolet SSR (En kæmpe sag for Skat), Veteranbiler som kontrolgruppe (Vi ved ikke hvad vi leder efter, men vi skal nok finde det!) Ikke fordi at det har hjulpet noget, jeg er ikke jo ikke nogen Kåre Quist, men som en arrig lille terrier der hænger i buksebenet ,så skal jeg nok gøre hvad jeg kan!

Så det kom nok ikke som nogen overraskelse for Skats pressetjeneste, at de havde mig i telefonen mandag morgen, efter de havde sat hele veteranhobbybevægelsen i brand en fredag d. 20/11, hvor ovenstående blev offentliggjort på Skats hjemmeside.

Jeg blev da også stillet videre til den relevante konsulent, som kunne oplyse mig om at nok var han den som dels havde været med til at udarbejde dette, og nok skulle han være med til at administrere reglerne, men han kunne ikke fortælle mig hvordan. Han kunne heller ikke fortælle hvilke køretøjer der kunne godkendes, eller hvilke kriterier der kunne ligge til grund, han viste heller ikke hvilke eksperter som Skat ville anerkende, han var ikke en gang sikker på at når først en Pispot årgang nittenhundredeoggammel var kørt igennem og godkendt at så ville en magen til automatisk også blive godkendt!!

Der er rigtig mange aspekter i dette her, og Skats medarbejdere er fuldstændig rådvilde, de har slet ikke nogen som helst anelse om hvordan de skal gribe det her an, og det er dem der skal gribe det an! Mærk dig mine ord : Du skal ikke gøre noget som helst andet end at indfortolde dit køretøj under 97.05 som du har gjort hele tiden!!!! fremt selvfølgelig at du mener at du har argumenter der holder i forhold til ovennævnte regelsæt.

Dette regelsæt skulle nu gerne være ens i alle 27 medlemslande, men ind til videre har der været forskellige måder at reagere på. I Sverige der har de f. eks. besluttet at køre videre med den gamle ordning indtil de har styr på det nye regelsæt, sådan kan det også gøres!

Jeg ved at der arbejdes fra mange sider på at få ændret dette regelsæt til noget der kan bruges i praksis. Såvel MhS som FIVA er sat på sagen. I en sag som denne med så mange spegede ender, der er der kun en ting der er helt sikker, det er at på Klassisk Bil & Mc’s Chihuahua redaktion der har vi bidt os fast i alle de ankler vi kan komme i nærheden af.

Der kan nå at ske meget inden det næste nummer går i trykke lige før jul med alt om den nye toldtarif, ind til da er du velkommen til at kontakte mig hvis du skulle have yderligere spørgsmål.

22 kommentarer

Filed under Danske Nyheder, skat