Tag Archives: Import

Toldterror 3

Rygters Bureau nægter pure at opgive og lukke ned for vinteren. De er drevet manisk frem med en hidtil uset kraft der vil får selv lemminger til at stoppe op og sige hør hov hvad er det lige vi har gang i.

Upsedasse - det er lige før det går helt galt!

 Det er sguda utroligt som nogen formår at piske en stemning op, samtidig med er der slet ikke nogen der fatter mistanke til importfirmaer der siger “Der er total stop for importen af veteranbiler, men køb gennem os så fikser vi den, mod kun et ubetydeligt mindre ekstragebyr” 8-(

Heldigvis har jeg fået mig et par gode venner der formår at guide en snøbel som mig igennem de værste EU forhindringer, og kan skære alt det crap væk som er postet på forskellige steder på nettet, siden Skat rodede rundt med regelsættet for toldbehandlingen af veteranbiler som samlerobjekter, den toldkode der nu er kendt som 97.05.

”Vi skal gøre alt for at holde liv i toldpositionen og sikre at vore køretøjer toldbehandles retfærdigt”. Sådan nogenlunde lød opgaven fra den kære, gamle chefredaktør på Klassisk Bil & MC og efter flere søvnløse nætter med research, timevis af telefonsamtaler og stakkevis af e-mails med SKAT kan det glædeligvis konstateres, at der stadig er liv i patienten.

Kampen for en retfærdig tolkning af de nye regler er løbende blevet beskrevet spalte op og spalte ned i Klassisk Bil & MC. Alligevel er 97.05 adskillige gange blevet løjet død. Af uvidende enkeltpersoner. Skumle firmaer. Og et par media. Således skriver eksempelvis Veteranposten i januarnummeret:

”Denne praksis har man med øjeblikkelig virkning ændret, således – at veterankøretøjer over 30 år nu beregnes på lige fod med øvrige nye og brugte køretøjer, både hvad angår told og moms”.  Bladet konkluderer at der fra 12. november 2009 beregnes med en told på 10% samt en moms på 25 % af køretøjets indkøbspris plus fragtomkostninger.

Det er naturligvis ikke særlig rart at opleve ens patient løjet død, så da jeg efterfølgende var i kontakt med øverste myndighed hos Skats tariferingscenter, herfra benævnt VORHERRE, bad jeg om en udtalelse. Det er således med glæde jeg kan citere fra skrivelse af den 22. januar fra SKAT, Tariferingscentret:

”Artiklen i Veteranposten giver indtryk af, at SKAT har handlet ensidigt i denne sag, hvilket jo ikke er tilfældet. Det er heller ikke tilfældet, ”at veterankøretøjer over 30 år nu beregnes på lige fod med øvrige nye og brugte køretøjer, både hvad angår told og moms”.

Skat fastslår endvidere, at de nye regler kan medføre, at visse køretøjer ikke længere vil blive anset som samlerobjekter, men at dette ikke er ensbetydende med at der i alle situationer skal beregnes med en told på 10% samt en moms på 25% af køretøjets indkøbspris plus fragt, da SKAT også fremover både kan og vil ”sige god for pos. 97.05” ved indførsel af motorkøretøjer.

Så skulle den ged være barberet.

SKAT opfordrer til at man får udstedt en BTO når man vil gennemføre en import forretning. Det kan du læse alt om og få gode tips til i Klassisk Bil & MC.

Skåret helt ind til benet: Agter du at importere en veteranbil så skal den opfylde disse otte punkter, så burde der ikke være noget til hinder for at den skulle kunne tariferes til 0% told og 5% moms.

1)    I original stand og uden væsentlige ændringer ved chassis, styre- og bremsesystem, motor osv.

2)    Mere end 30 år gamle

3)    Af en model eller type, som ikke længere produceres

4)    Motorkøretøjer anses imidlertid for ikke at have historisk eller etnografisk værdi og er undtaget fra denne position, hvis de kompetente myndigheder fastslår, at motorkøretøjerne ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller ikke belyser en periode i denne udvikling.

 5)    Besidder en vis sjældenhedsværdi

6)    Normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål

 7)    Er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale afsætning af lignende brugbare genstande

8)    Har en betydelig værdi.

Har du gode argumenter ud for hvert af disse otte punkter, så er det bare afsted med dem.

Reklamer

5 kommentarer

Filed under Danske Nyheder, Generelt, skat

Toldterror

Det er lykkedes for en lille gruppe embedsmænd i EU’s toldkommision at gennemføre en stramning af toldtarif 97.05, på en måde så det her efter stort set er umuligt at importere køretøjer fra lande uden for EU toldområde til den hidtige takst.

Når en hobby lider druknedøden

Stramningen af 97.05 er sket helt på embedsmandsniveau, altså uden indblanding fra folkevalgte politikere, med det formål at ensrette toldreglerne i alle medlemslandende.

Da den nye fortolkning af 97.05 er sket i blandt embedsmænd i kommisionen, er der ikke dukket noget op til overfladen hvor organisationer som f.eks. FIVA har kunne nå at opsnappe at der blev arbejdet på noget der kunne have indflydelse på vores alle sammens hobby. Derfor har FIVA ikke haft mulighed for at gøre indsigelser, og formuleringerne er ene og alene et resultat af kommisionens arbejde.

Et kig ned ad siden med den nye fortolkning afslører da også at dette makværk, er et embedsmandsværk uden nogen som helst realitetssans.

Således lyder de nye regler man skal opfylde for at få sit veterankøretøj ind til den sædvanlige toldsats.

Denne position omfatter motorkøretøjer, der er:

 — i original stand og uden væsentlige ændringer ved chassis, styre- og bremsesystem, motor osv.

— mere end 30 år gamle og

— af en model eller type, som ikke længere produceres.

 Motorkøretøjer anses imidlertid for ikke at have historisk eller etnografisk værdi og er undtaget fra denne position, hvis de kompetente myndigheder fastslår, at motorkøretøjerne ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller ikke belyser en periode i denne udvikling.

 Sådanne køretøjer skal også besidde de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling og derfor:

 — besidde en vis sjældenhedsværdi

— normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål

— er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale afsætning af lignende brugbare genstande

— har en betydelig værdi.

 Som samlerobjekter af historisk værdi betragtes også:

a) motorkøretøjer, der — uanset fremstillingsåret — bevisligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed

b) væddeløbskøretøjer, der bevisligt er blevet tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige     resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale motorvæddeløb.

 Genstande af den art, der anvendes som dele eller tilbehør til nævnte motorkøretøjer, tariferes i denne position, hvis de i sig selv er samlerobjekter, uanset om de er bestemt til montering i de pågældende køretøjer.

 Bevis herfor kan aflægges i form af behørig dokumentation, fx leksika eller fagbøger eller erklæringer fra anerkendte eksperter.

 Ovenstående bemærkninger gælder med de fornødne tillempninger også for motorcykler.

 Undtaget fra positionen er efterligninger (kopier) af originalmodeller (almindeligvis kapitel 87)

I den tid jeg har haft plads ved dette tastatur med fast forbindelse til redaktionen på Klassisk Bil & Mc, der har jeg den ene gang efter den anden kastet mig over Skat og deres medarbejdere hver gang der har været lidt optræk til bare det mindste fra deres side. Jeg nævner i flæng : Modep-systemet (Fejl-fyldt sikkerhedsventil), Brændstofafgifter (En forglemmelse), partikelfiltre (Strafafgift på noget der ikke duer), Ladlåg på Chevrolet SSR (En kæmpe sag for Skat), Veteranbiler som kontrolgruppe (Vi ved ikke hvad vi leder efter, men vi skal nok finde det!) Ikke fordi at det har hjulpet noget, jeg er ikke jo ikke nogen Kåre Quist, men som en arrig lille terrier der hænger i buksebenet ,så skal jeg nok gøre hvad jeg kan!

Så det kom nok ikke som nogen overraskelse for Skats pressetjeneste, at de havde mig i telefonen mandag morgen, efter de havde sat hele veteranhobbybevægelsen i brand en fredag d. 20/11, hvor ovenstående blev offentliggjort på Skats hjemmeside.

Jeg blev da også stillet videre til den relevante konsulent, som kunne oplyse mig om at nok var han den som dels havde været med til at udarbejde dette, og nok skulle han være med til at administrere reglerne, men han kunne ikke fortælle mig hvordan. Han kunne heller ikke fortælle hvilke køretøjer der kunne godkendes, eller hvilke kriterier der kunne ligge til grund, han viste heller ikke hvilke eksperter som Skat ville anerkende, han var ikke en gang sikker på at når først en Pispot årgang nittenhundredeoggammel var kørt igennem og godkendt at så ville en magen til automatisk også blive godkendt!!

Der er rigtig mange aspekter i dette her, og Skats medarbejdere er fuldstændig rådvilde, de har slet ikke nogen som helst anelse om hvordan de skal gribe det her an, og det er dem der skal gribe det an! Mærk dig mine ord : Du skal ikke gøre noget som helst andet end at indfortolde dit køretøj under 97.05 som du har gjort hele tiden!!!! fremt selvfølgelig at du mener at du har argumenter der holder i forhold til ovennævnte regelsæt.

Dette regelsæt skulle nu gerne være ens i alle 27 medlemslande, men ind til videre har der været forskellige måder at reagere på. I Sverige der har de f. eks. besluttet at køre videre med den gamle ordning indtil de har styr på det nye regelsæt, sådan kan det også gøres!

Jeg ved at der arbejdes fra mange sider på at få ændret dette regelsæt til noget der kan bruges i praksis. Såvel MhS som FIVA er sat på sagen. I en sag som denne med så mange spegede ender, der er der kun en ting der er helt sikker, det er at på Klassisk Bil & Mc’s Chihuahua redaktion der har vi bidt os fast i alle de ankler vi kan komme i nærheden af.

Der kan nå at ske meget inden det næste nummer går i trykke lige før jul med alt om den nye toldtarif, ind til da er du velkommen til at kontakte mig hvis du skulle have yderligere spørgsmål.

22 kommentarer

Filed under Danske Nyheder, skat